KING RADOVAN’S TREASURE and LEUTAR MORNINGS

Jovan Dučić

KING RADOVAN’S TREASURE and LEUTAR MORNINGS

Jovan Dučić

Jovan Ducic

KING RADOVAN’S TREASURE and LEUTAR MORNINGS

Библиотека Преводи, књига 1 / Balkanija Translations, Book 1

411 страна, на енглеском језику, формат 21х14, тврд повез, шивено, 2017.

411 pages, 21x14 cm, hard cover, 2017

Превод на енглески / Translated by: Момчило Селић / Momcilo Selic

ISBN 978-86-89881-06-6

 

Дучићево Благо цара Радована и Јутра са Леутара у једној књизи у преводу на енглески.

 

“For, evil should not be spoken even of the worst people, as bitter words leave a bitter taste… Try, thus, speaking well of everyone for a day, without mentioning anything evil or bad, and feel serene.ˮ

 

(„Одиста, не треба говорити зло ни о најгорим људима. Иза горких речи остају горка уста… Покушајте само један дан говорити лепо о свима људима, а о злим не говорити ни рђаво ни добро, и видећете свој огромни унутрашњи мир.“)

 

Библиотека Преводи